Családmediátor

Válási mediáció

A házasság, a család felbomlása mindenki számára nehéz, érzelmileg megterhelő, még akkor is, ha békés úton történik.   A közös élet első időszakának szép és boldog pillanatainak helyébe azonban nagyon gyakran az egymással való ellenségeskedés lép, a megbántottságból adódó indulat.
A negatív érzelmek, konfliktusok, az elválással járó fájó érzelmek a család minden tagját érintik, a gyerekeket is. A válási mediáció egy békés megoldás, amely közben a fájó sebek is lassan gyógyulnak. A mediációval történő válás egyik fő szempontja a gyermek érdekeinek és szükségleteinek biztosítása.

Válási mediáció

A válási mediáció célja, hogy a válás közös megegyezéssel és békés úton történjen. Mindkét fél érdekeinek figyelembevételével kompromisszumos megoldás szülessen a válással kapcsolatos és előírt kérdések tisztázásában.
A békés, együttműködő egyezség megalapozza a későbbiekre vonatkozó jó kapcsolatot is. Ez a gyerek szempontjából is nagyon fontos, hiszen ha megmarad mindkét szülőjével a jó kapcsolata, akkor az könnyebben átlendítheti őt az elválás okozta traumán.

A mediációval történő válás

  • időben is gyorsabb és kevésbé költséges, mint a peres eljárás.
  • minden kérdésben a felek döntenek,
  • mindkét fél számára előnyös megegyezést biztosít.

Amennyiben szeretnéd rövidebb idő alatt, nyugodt, békés körülmények között rendezni válásodat,
keress bizalommal!

Válási mediáció 2

A válási mediáció folyamata:

A válási mediáció menetét törvény szabályozza. Az első lépés, hogy a felek közösen felkérik a mediátort a mediációra. Ezt írásban is rögzítünk, valamint annak elfogadását is dokumentáljuk. Az előkészítő beszélgetéseken a felek külön-külön vesznek részt. Ebben a szakaszban feltárjuk a váláshoz vezető okokat, a válás felbontásához szükséges kérdésekben pedig közelítem a felek szándékát, álláspontját egymáshoz. Természetesen mindkét fél igényeinek és érdekeinek figyelembe vételével törekszem a közös, konszenzuson alapuló megegyezés létrehozására. A közös gyerekkel kapcsolatos megállapodásban a gyereknek a lehető legjobb megoldás kiválasztására törekszem (szülői felügyeleti jogok gyakorlása, kapcsolattartás, gyerektartás stb.).

A mediációs ülésen a felek elmondják álláspontjaikat és igényeiket, amik összehangolásával létrejön a mediációs megállapodás.  A megállapodást írásba foglaljuk, amelynek önkéntes aláírásával mindkét fél elfogadja az abban leírtakat.
Nem folyamatban lévő válóper esetén, a válóper elindításához az aláírt mediációs megállapodást és egy keresetlevelet kell benyújtani a bírósághoz.
A bíróság rövid időn belül, általában két tárgyalást követően felbontja a házasságot.

A mediáció a válóper megkezdése előtt, de akkor is igénybe vehető, ha a válóper már folyamatban van. Amennyiben a folyamatban lévő válóperi tárgyaláson a bíró úgy látja, hogy a felek között nincs teljes egyezség, kötelezheti a feleket mediációs eljáráson való részvételre, amely keretében tisztázzák a vitás kérdéseket.

Amennyiben szeretnéd rövidebb idő alatt, nyugodt, békés körülmények között rendezni válásodat,
keress bizalommal!